ARSBN
The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies

 

 

site search by freefind advanced
 

Welcome to the Romanian Association for Baltic and Nordic Studies

Main Menu

Bun venit la ARSBN!

Volume 1, Issue 1 (2009)
Volume 2, Issue 1 (2010)
Volume 2, Issue 2 (2010)
Volume 3, Issue 1 (2011)
Volume 3, Issue 2 (2011)
Volume 4, Issue 1 (2012)
Volume 4, Issue 2 (2012)
Volume 5, Issue 1 (2013)
Volume 5, Issue 2 (2013)
Volume 6, Issue 1 (2014)
Volume 6, Issue 2 (2014)
Volume 7, Issue 1 (2015)
Volume 7, Issue 2 (2015)

 

 

 

 

 

A

 SOUTHEASTERN “OTHER” WITH DIVERSE CHALLENGES. ROMANIA IN FINNISH SCHOOLBOOKS

 

Kari Alenius

University of Oulu, E-Mail: kari.alenius@oulu.fi

 

Abstract:

The purpose of this study is to analyze what sorts of image Finnish schoolbooks have provided of Romania and why this image has been a certain kind. The analysis focuses on the key features of this image and the most pertinent factors that could explain it. It is apparent that the basic nature of this image has largely remained the same from generation to generation. The time period of the study begins with the birth of the modern Finnish school system to the modern day, or from the 1860s to the 2000s. Representations of foreign countries and other cultures in Finnish schoolbooks have been studied to some extent, but the image of Romania as part of this subject matter has so far been unexplored.

The content of Finnish schoolbooks reflects the view of Romania of those who created them, as well as their attitude towards the outside world and diversity. Although there are many permanent elements in these images, there are also changes in emphasis and tone. Based on the changes found in this analysis, development can be divided into four successive stages. The first period includes the last decades of the 1800s until approximately the end of the First World War. The second period extends from the early years of the 1920s to the 1950s. The third period extends from the 1960s to the 1980s and the fourth includes the last two decades.

 

Rezumat:

Obiectivul acestui studiu este acela de a analiza  care a fost imaginea României în manualele ?colare finlandeze ?i ce a generat această imagine. Analiza se concentrează asupra trăsăturilor fundamentale ale acestei imagini ?i asupra celor mai pertinen?i factori care o explică. Este evident că elementele de bază ale acestei imagini au rămas în mare parte acelea?i de la genera?ie la genera?ie. Perioada de studiu începe de la na?terea sistemului ?colar modern din Finlanda până în prezent, sau de la 1860 la 2000. Reprezentările ?ărilor străine ?i ale altor culturi în manualele ?colare finlandeze au fost studiate într-o oarecare măsură, dar imaginea României, ca parte a acestui subiect, a fost până acum neexplorată.

Con?inutul manualelor finlandeze reflectă vederile despre România ale celor care le-au creat, precum ?i atitudinea lor fa?ă de străinătate ?i diversitate. De?i există multe elemente permanente în aceste imagini, există, de asemenea, schimbări de accent ?i ton. Pe baza modificărilor găsite în această analiză, transformările pot fi împăr?ite în patru etape succesive. Prima perioadă include ultimele decenii ale anilor 1800 până aproximativ la sfâr?itul Primului Război Mondial. A doua perioadă se întinde de la începutul anilor 1920 până la 1950. A treia perioadă cuprinde perioada de la 1960 la 1980 ?i a patra ultimele două decenii.

 

 

Keywords: Romania, Finland, stereotypes, imagology, schoolbooks, 20th century


04.Alenius.pdf

News / Actualitati

Call for papers

Seventh annual international conference on Baltic and Nordic Studies in Romania. Good governance in Romania and the Nordic and Baltic countries

Nicolae Iorga Institute of History of the Romanian Academy, Romania
November 24-25, 2016

Read more