ARSBN
The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies

 

 

site search by freefind advanced
 

Welcome to the Romanian Association for Baltic and Nordic Studies

Main Menu

Bun venit la ARSBN!

Volume 1, Issue 1 (2009)
Volume 2, Issue 1 (2010)
Volume 2, Issue 2 (2010)
Volume 3, Issue 1 (2011)
Volume 3, Issue 2 (2011)
Volume 4, Issue 1 (2012)
Volume 4, Issue 2 (2012)
Volume 5, Issue 1 (2013)
Volume 5, Issue 2 (2013)
Volume 6, Issue 1 (2014)
Volume 6, Issue 2 (2014)
Volume 7, Issue 1 (2015)
Volume 7, Issue 2 (2015)

 

 

 

 

Page Content Here

A

BOUT PAN-SCANDINAVIANISM. REFERENCE POINTS IN THE 19TH CENTURY (1815-1864)

 

 

Mircea-Cristian Ghenghea

“Alexandru Ioan Cuza” University in Iași, E-mail: mcghenghea2010@yahoo.com

 

Acknowledgements

This paper is based on the presentation made at the Fifth international conference on Baltic and Nordic Studies in Romania A piece of culture, a culture of peace, re-imaging European communities in the North Sea, Baltic Sea and Black Sea regions, hosted by Valahia University of Târgoviște and the Romanian Association for Baltic and Nordic Studies, August 17-19, 2014. Supported by EEA Grants, contract no 4/22.07.2014.

 

 

Abstract:

At the end of the 18th century and the beginning of the 19th a sense of solidarity shared by the people of the Northern Europe appeared: Pan-Scandinavianism. First it had a certain impact at cultural and spiritual levels. In a narrower sense the term was used when referring to the possibility of creating a political union between the Nordic kingdoms during the middle decades of the 19th century.

Although it seemed that the political side of Pan-Scandianvianism had a good chance of accomplishing itself, especially after the Three Years War (1848-1851), the international context from the period that followed did not favour that plan. The collapse of the political Pan-Scandinavianism was in 1864 – the Second Schleswig-Holstein War. Sweden-Norway failed in helping Denmark against Prussia and Austria, despite the fact that King Karl XV was an advocate of Pan-Scandinavianism. Leaving this aspect aside, there were other internal difficulties of the Nordic states that Pan-Scandinavianism had to face, including the emerging nationalism. On a broader view, Pan-Scandinavianism appeared as an opponent of Panslavism and Pangermanism. Thus the dream of a unified Scandinavia was abandoned in the 19th century and Pan-Scandinavianism focused on cultural, scientific and economic cooperation.

 

Rezumat:

La sfârșitul secolului al XVIII-lea și la începutul celui de-al XIX-lea a apărut un sentiment de solidaritate împărtășit de locuitorii Europei nordice: panscandinavismul.Mai întâi a avut un anumit impact la nivel cultural și spiritual. Într-un sens mai restrâns, termenul a fost utilizat atunci când se făcea referire la posibilitatea creării unei uniuni politice între regatele nordice în deceniile de la jumătatea secolului al XIX-lea.

Deși se părea că latura politică a panscandinavismului avea o șansă de a se concretiza, mai ales după Războiul de trei ani (1848-1851), contextul internațional al perioadei care a urmat nu a favorizat acest plan. Colapsul panscandinavismului politic s-a produs în 1864 – al doilea război pentru ducatele Schleswig și Holstein. Suedia-norvegia nu a reușit să ajute Danemarca împotriva Prusiei și Austriei, în ciuda faptului că regele Karl al XV-lea era un susținător al panscandinavismului. Trecând peste aceste aspecte, au existat dificultăți interne al statelor nordice cărora panscandinavismul a trebuit să le facă față, inclusiv afirmarea naționalismului. Într-un plan mai larg, panscandinavismul a apărut ca un adversar al panslavismului și al pangermanismului. Astfel visul unei Scandinavii unificate a fost abandonat în secolul al XIX-lea, iar panscandinavismul s-a axat pe cooperarea culturală, științifică și economică.

 

Keywords:Pan-Scandinavianism, political unity, Schleswig-Holstein, nationalism, defensive formula.


12.GhengheaM.pdf

News / Actualitati

Call for papers

Seventh annual international conference on Baltic and Nordic Studies in Romania. Good governance in Romania and the Nordic and Baltic countries

Nicolae Iorga Institute of History of the Romanian Academy, Romania
November 24-25, 2016

Read more