ARSBN
The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies

 

 

site search by freefind advanced
 

Welcome to the Romanian Association for Baltic and Nordic Studies

Main Menu

Bun venit la ARSBN!

Volume 1, Issue 1 (2009)
Volume 2, Issue 1 (2010)
Volume 2, Issue 2 (2010)
Volume 3, Issue 1 (2011)
Volume 3, Issue 2 (2011)
Volume 4, Issue 1 (2012)
Volume 4, Issue 2 (2012)
Volume 5, Issue 1 (2013)
Volume 5, Issue 2 (2013)
Volume 6, Issue 1 (2014)
Volume 6, Issue 2 (2014)
Volume 7, Issue 1 (2015)
Volume 7, Issue 2 (2015)

 

 

 

 

 

A

N OVERVIEW OF THE SCANDINAVIAN POETRY TRANSLATED IN ROMANIAN CULTURE

 

Raluca-Daniela Rădut

 

„Babeş-Bolyai” University, Cluj-Napoca, E-mail: raluca_daniela_radut@yahoo.com

 

 

Acknowledgements

This paper has been presented at the Fourth international conference on Baltic and Nordic Studies in Romania Empire-building and Region-building in the Baltic, North and Black sea areas hosted by the Romanian Association for Baltic and Nordic Studies and Ovidius University of Constanta, May 24-26, 2013. Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway (Finantat prin fonduri donate de Islanda, Liechtenstein si Norvegia).

 

Abstract:

In this paper we shall focus on the impact of Scandinavian literature in Romanian culture. The area of interest is poetry in a general context as it was perceived in Europe and especially in Romania. The period under analysis is 1848-1941. The paper is structured as follows: the initial part aims at an overview of the evolution of the Norwegian poems along the centuries. The second part of the paper presents an interview by Florin Dan Prodan in the magazine called „Mixul de cultură” (“Culture mix”), where the Norwegian poet Oystein Hauge talks about the relationship between European and Norwegian culture. The third part encompasses an overview upon Scandinavian poetry translated in Romania. Moreover, the Norwegian poets, Knut Hamsun, Astrid Hjertenas Andersen, Rolf Jacobsen and Sigbjorn Obstfelder, have attracted the attention of the Romanian translators. In addition, we shall present also an article about Sigbjorn Obstfelder – „Un poet original: Sigbjorn Obstfelder” (“An original poet: Sigbjorn Obstfelder”) – written by Romanescu Marcel in „Flamura” magazine. Swedish and Danish poems were also translated in the Romanian anthology „Poezie nordică modernă”. In the last part of the paper there are presented a few Romanian translators such as Veronica Porumbacu, Taşcu Gheorghiu and others who have contributed at creating an intercultural bridge.

 

Rezumat:

În această lucrare ne vom îndrepta aten?ia asupra impactului literaturii scandinave în literatura română. Zona de interes o constituie poezia în context general aşa cum a fost ea percepută în Europa şi în special în România. Perioada supusă analizei este 1848-1941. Lucrarea este structurată astfel: prima parte are ca scop prezentarea generală a evolu?ieipoeziei norvegiene de-a lungul secolelor. Cea de-a doua parte prezintă un interviucu Florin Dan Prodan în revista numită „Mixul de cultură”, în care poetul norvegian Oystein Hauge pune în discu?ie rela?ia dintre culturile europene şi norvegiene. A treia parte cuprinde o prezentare generală a poeziei scandinave tradusă în România. În plus, poe?ii norvegieni Knut Hamsun, Astrid Hjertenas Andersen, Rolf Jacobsen şi Sigbjorn Obstfelder, au atras aten?ia traducătorilor români. Mai mult decât atât, vom prezenta, de asemenea, un articol despre Sigbjorn Obstfelder – „Un poet original: Sigbjorn Obstfelder” (“An original poet: Sigbjorn Obstfelder”) – scris de Marcel Romanescu în revista „Flamura”. În antologia de „Poezie nordică modernă”, au fost traduse în limba română şi poezii suedeze şi daneze. În ultima parte a lucrării sunt prezenta?i o serie de traducători români ca de exemplu, Veronica Porumbacu, Taşcu Gheorghiu şi al?i câ?iva care au contribuit la crearea unei legături interculturale.

 

Keywords:  translation, translator, Scandinavian poetry, Sigbjorn  Obstfelder, Nordic modern poetry, European culture, Norwegian culture


10.Radut.pdf

News / Actualitati

Call for papers

Seventh annual international conference on Baltic and Nordic Studies in Romania. Good governance in Romania and the Nordic and Baltic countries

Nicolae Iorga Institute of History of the Romanian Academy, Romania
November 24-25, 2016

Read more