ARSBN
The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies

 

 

site search by freefind advanced
 

Welcome to the Romanian Association for Baltic and Nordic Studies

Main Menu

Bun venit la ARSBN!

Volume 1, Issue 1 (2009)
Volume 2, Issue 1 (2010)
Volume 2, Issue 2 (2010)
Volume 3, Issue 1 (2011)
Volume 3, Issue 2 (2011)
Volume 4, Issue 1 (2012)
Volume 4, Issue 2 (2012)
Volume 5, Issue 1 (2013)
Volume 5, Issue 2 (2013)
Volume 6, Issue 1 (2014)
Volume 6, Issue 2 (2014)
Volume 7, Issue 1 (2015)
Volume 7, Issue 2 (2015)

 

 

 

 

 

C

HANGES IN THE VILNIUS, KAUNAS AND GRODNO PROVINCES PEASANTS’ APPROACH TO CONSUMPTION IN THE SECOND HALF OF THE 19TH – EARLY 20TH CENTURIES

 

Aelita Ambrulevièiute

Vilnius University, E-mail: aelita@fan.lt

 

Abstract:

This research starts from the premises that peasants as part of the emerging the Vilnius, Kaunas and Grodno provinces consumer group were most rigid, conservative, maintaining traditional, archaic lifestyles. Therefore, peasants, as the ‘bottom’ of absorbing the latest consumer trends, best reflected the change in the consumption patterns of a modernizing society. The theme under the investigation covers the period of 1861—1914. The study attempts to examine the economic modernization of Vilnius, Kaunas and Grodno provinces society and rudiments of the consumer society in the second half of the 19th—early 20th centuries by taking into account the peasants’ habits.

 

 

Rezumat:

Această cercetare pornește de la premiza că grupul de consumatori ce constă în populația rurală din provinciile Vilnius, Kaunas și Grodno a fost cel mai rigid, conservator și cel care a păstrat cel mai mult stilul de viață tradițional și arhaic. Așadar, țăranii, care erau ultimii în ceea ce privește absorbirea ultimelor tendințe de consum, ilustrează cel mai bine tendințele de consum din societatea în curs de modernizare. Tema aleasă pentru cercetare acoperă perioada 1861-1914. Acest studiu încearcă să analizeze dezvoltarea economică a societății în provinciile Vilnius, Kaunas și Grodno dar și statutul societății de consum din a doua jumătate a secolului al XIX-lea – începutul secolului XX ținând seama de obiceiurile populației rurale.

 

Keywords: peasants, consumption, goods, Vilnius, Kaunas, Grodno


07. Ambruleviciute.pdf

News / Actualitati

Call for papers

Seventh annual international conference on Baltic and Nordic Studies in Romania. Good governance in Romania and the Nordic and Baltic countries

Nicolae Iorga Institute of History of the Romanian Academy, Romania
November 24-25, 2016

Read more