ARSBN
The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies

 

 

site search by freefind advanced
 

Welcome to the Romanian Association for Baltic and Nordic Studies

Main Menu

Bun venit la ARSBN!

Volume 1, Issue 1 (2009)
Volume 2, Issue 1 (2010)
Volume 2, Issue 2 (2010)
Volume 3, Issue 1 (2011)
Volume 3, Issue 2 (2011)
Volume 4, Issue 1 (2012)
Volume 4, Issue 2 (2012)
Volume 5, Issue 1 (2013)
Volume 5, Issue 2 (2013)
Volume 6, Issue 1 (2014)
Volume 6, Issue 2 (2014)
Volume 7, Issue 1 (2015)
Volume 7, Issue 2 (2015)

 

 

 

 

DANISH PERCEPTIONS ON INTERWAR ROMANIA

 

Oana Laculiceanu

 

“Grigore Gafencu” Research Center for the History of International Relations, E-mail: oanalac@yahoo.com

 

 

Abstract:

In the interwar period, Romania and Denmark were two distant countries, which were separated by great cultural, social, political and economic differences and which had just begun to discover each other. Their diplomatic relations were established in 1917, when a Romanian envoy was appointed to Copenhagen whereas the first Danish minister was appointed to Bucharest in 1924. The establishment of the diplomatic offices in the two capitals led to a strengthening of bilateral Danish-Romanian relations. The two people started to know each other`s cultural, social and political patterns. In this article I look at the representations generated by Romanians in the Danish conscience, which I assume is interesting for the study of Romania's bilateral relations with the peoples from this part of Europe. The Danish image of the Romanian space during the first half of the 20th century is characterized by a series of prejudices and stereotypes formed along time because of a scanty knowledge about the realities in this space.

 

Resumé:

I mellemkrigstid, Rumanien og Danmark var to fjerne lande, som var adskilt af store kulturelle, sociale, politiske og okonomiske forskelle og som lige var begyndt at opdage hinanden. Deres diplomatiske forbindelser var blevet etableret i 1917, nar en rumanske minister blev udnavnt i Kobenhavn henviser til den forste danske minister blev udnavnt i Bukarest i 1924. Oprettelsen af det diplomatiske kontorer i de to hovedstader fort til en styrkelse af de bilaterale dansk-rumanske forbindelser. De to folk begyndte at kende hinanden `s kultur, deres sociale og politiske monstre. I denne artikel vi kigge pa reprasentationer genereret af rumanere langs gang i samvittighed en nordisk og fjernt folk som danskerne, som vi mener er interessante for undersogelsen af den rumanske bilaterale forbindelser med mennesker fra denne del af Europa. Den danske billede af den rumanske plads i lobet af forste halvdel af det 20. arhundrede er kendetegnet ved en rakke fordomme og klichéer dannet langs tid, pa grund af en sparsom viden om realiteter inden for dette rum. I de folgende linjer er det viste, hvor var rumanerne opfattes af den danske befolkning, hvilke falles interesser de havde, som forte til deres tilnarmelse.

 

Rezumat:

În perioada interbelica România si Danemarca erau doua state îndepartate care erau separate de diferente mari din punct de vedere cultural, social si politic, care abia începusera sa se cunoasca una pe cealalta. Relatiile lor diplomatice au fost stabilite în 1917 atunci când un trimis extraordinar român a fost numit la Copenhaga, în vreme ce primul trimis extraordinar danez la Bucuresti a fost desemnat în 1924. Stabilirea oficiilor diplomatice în cele doua capitale a contribuit la strângerea relatiilor bilaterale româno-daneze, iar cele doua state. Acestea au început sa ia seama la cultura, societatea si sistemul politic al celeilalte natiuni. În acest articol analizez reprezentarile asupra românilor în constiinta danezilor. Pentru prima jumatate a sec. al XX-lea, imaginea danezilor asupra românilor este caracterizata de o serie de prejudecati si stereotipuri formate în timp datorita cunoasterii fragmentare a realitatilor din acest spatiu.

 

Keywords: Danes, Romanians, prejudice, stereotypes, images, backwardness


09.Laculiceanu.pdf

News / Actualitati

Call for papers

Seventh annual international conference on Baltic and Nordic Studies in Romania. Good governance in Romania and the Nordic and Baltic countries

Nicolae Iorga Institute of History of the Romanian Academy, Romania
November 24-25, 2016

Read more