ARSBN
The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies

 

 

site search by freefind advanced
 

Welcome to the Romanian Association for Baltic and Nordic Studies

Main Menu

Bun venit la ARSBN!

Volume 1, Issue 1 (2009)
Volume 2, Issue 1 (2010)
Volume 2, Issue 2 (2010)
Volume 3, Issue 1 (2011)
Volume 3, Issue 2 (2011)
Volume 4, Issue 1 (2012)
Volume 4, Issue 2 (2012)
Volume 5, Issue 1 (2013)
Volume 5, Issue 2 (2013)
Volume 6, Issue 1 (2014)
Volume 6, Issue 2 (2014)
Volume 7, Issue 1 (2015)
Volume 7, Issue 2 (2015)

 

 

 

 

 

D

ANISH STRAITS VERSUS TURKISH STRAITS: THE POTENTIAL IMPACT OF PROSPECTIVE RUSSIAN OIL EXPORTS

 

Mehmet Efe Biresselioglu

Izmir University of Economics, E-mail: efe.biresselioglu@ieu.edu.tr

Muhittin Hakan Demir

Izmir University of Economics, E-mail: muhittin.demir@ieu.edu.tr 

Sinem Dönmez

Izmir University of Economics, E-mail: sinem.donmez@ieu.edu.tr

 

Acknowledgements

This paper is based on the presentation made at the Fifth international conference on Baltic and Nordic Studies in Romania A piece of culture, a culture of peace, re-imaging European communities in the North Sea, Baltic Sea and Black Sea regions, hosted by Valahia University of Târgoviște and the Romanian Association for Baltic and Nordic Studies, August 17-19, 2014. Supported by EEA Grants, contract no 4/22.07.2014.

 

Abstract:

The Danish Straits, which connect Baltic Sea to North Sea as an oil transit choke point, are becoming vastly important as a gateway to Europe for Russian oil exports. In terms of the future source of Russian oil, the country is estimated to hold half of the total Arctic resources. This indicates the forthcoming increase in the importance of Danish Straits in the global energy security. Besides, two additional alternative and important choke points are located in Turkey, which are the Straits of Bosporus and Dardanelles, known as Turkish Straits. These straits are also one of the significant exit points of Russian oil exports but as Russia shifted its direction of oil exports toward Baltic ports, the strategic position of Turkish Straits have been affected from this transition as well. It is an open question whether the Turkish Straits will continue to be the outlet of Russian oil exports or the Danish Straits will take over that position in line with the oil resources development in the Arctic Region. This study aims to analyse the Turkish and Danish Straits and establish their significance in terms of energy security. The current and future oil export strategies of Russia on the existing chokepoints are also discussed, with special emphasis on the potential impacts of Arctic development as Russia continues with the exploration and extraction of Arctic oil resources.

 

Rezumat:

Strâmtorile daneze, care leagă Marea Baltică de Marea Nordului ca un punct de tranzit petrolier, devin extrem de importante ca poartă de intrare în Europa a exporturilor ruse?ti de petrol. În ceea ce prive?te sursele viitoare de petrol rusesc, se estimează că ?ara de?ine jumătate din resursele arctice totale. Aceasta indică cre?terea viitoare a importan?ei strâmtorilor daneze în ceea ce prive?te securitatea energetică globală. În plus, două puncte nodale alternative importante sunt amplasate în Turcia, fiind vorba de strâmtorile Bosfor ?i Dardanele. Aceste strâmtori reprezintă, de asemenea, debu?ee importante pentru exporturile ruse?ti de petrol, dar cum Rusia a schimbat direc?ia exporturilor sale de petrol către porturile baltice, pozi?ia strategică a strâmtorilor turce?ti a fost ?i ea afectată. Rămâne deschisă întrebarea dacă strâmtorile turce?ti vor continua să fie o cale de ie?ire a exporturilor ruse?ti de petrol sau strâmtorile daneze vor prelua această pozi?ie ca o consecin?ă a evolu?iei resurselor de petrol din regiunea arctică. Studiul de fa?ă dore?te să analizeze strâmtorile turce?ti ?i daneze ?i să stabilească semnifica?ia acestora în termeni de securitate energetică. Strategiile actuale ?i viitoare de export de petrol ale Rusiei prin punctele de tranzit existente sunt discutate, de asemenea, o aten?ie sporită fiind acordată impactului poten?ial al evolu?iilor arctice, de vreme ce Rusia continuă explorarea ?i extrac?ia resurselor de petrol arctice.

 

Keywords:Energy security, chokepoints, Turkish Straits, Danish Straits, Russia, Arctic Region, oil


17.BiresseliogluDemirDonmez.pdf

News / Actualitati

Call for papers

Seventh annual international conference on Baltic and Nordic Studies in Romania. Good governance in Romania and the Nordic and Baltic countries

Nicolae Iorga Institute of History of the Romanian Academy, Romania
November 24-25, 2016

Read more