ARSBN
The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies

 

 

site search by freefind advanced
 

Welcome to the Romanian Association for Baltic and Nordic Studies

Main Menu

Bun venit la ARSBN!

Volume 1, Issue 1 (2009)
Volume 2, Issue 1 (2010)
Volume 2, Issue 2 (2010)
Volume 3, Issue 1 (2011)
Volume 3, Issue 2 (2011)
Volume 4, Issue 1 (2012)
Volume 4, Issue 2 (2012)
Volume 5, Issue 1 (2013)
Volume 5, Issue 2 (2013)
Volume 6, Issue 1 (2014)
Volume 6, Issue 2 (2014)
Volume 7, Issue 1 (2015)
Volume 7, Issue 2 (2015)

 

 

 

 

 

 I

NTERMARIUM: THE BALTIC AND THE BLACK SEAS ON THE POLISH MENTAL MAPS IN THE INTERWAR PERIOD

 

Marta Grzechnik

University of Greifswald, E-Mail: marta.grzechnik@eui.eu

 

Acknowledgments

This paper has been presented at the Fourth International Conference on Nordic and Baltic Studies „Empire-building and Region-building in the Baltic, North and Black Sea Areas”, in Constanta, Romania, May 24-26, 2013. Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway (Finantat prin fonduri donate de Islanda, Liechtenstein si Norvegia)

 

Abstract:

The aim of the paper is to examine and compare how the Baltic Sea on the one hand and the Black and Aegean Seas on the other were conceptualized in the Polish scholarly and political discourse in the interwar period, and how mental maps of Poland’s connection to both sea regions were constructed. Because of the direct access to Baltic Sea, the link to it was more straightforward, although it was constantly questioned by German revisionist scholarship. In the south there was no territorial connection to the seas – it was to be established on the political and economic level, for example through so-called Intermarium idea. An interesting question is also to what extent the discourses connected with the Baltic and the southern European seas fell within the same discourse of the ideology of the sea, and to what extent they were contradictory or mutually exclusive.

 

Rezumat:

Scopul acestei lucrări este acela de a analiza ?i compara modul în care au fost conceptualizate în discursul ?tiin?ific ?i politic polonez din perioada interbelică Marea Baltică, pe de o parte, ?i Marea Neagră ?i Marea Egee, pe de altă parte, ?i cum au fost construite hăr?ile mentale ale legăturilor Poloniei cu cele două regiuni maritime. Datorita accesului direct la Marea Baltică, legătura a fost mai simplă, de?i a fost pusă în mod constant sub semnul întrebării de către scrierile revizioniste germane. În partea de sud nu a existat nici o legătură teritorială cu aceste mări - a trebuit să fie stabilită la nivel politic ?i economic, de exemplu, prin a?a-numita idee Intermarium. O întrebare interesantă este, de asemenea, în ce măsură discursurile legate de Marea Baltică ?i mările din sudul Europei s-au integrat aceluia?i discurs al ideologiei mării ?i în ce măsură au fost contradictorii sau s-au exclus reciproc.

 

Keywords: Poland; interwar; Baltic Sea region; Black Sea region; Intermarium; mental maps; Baltic Institute


06. Grzechnik.pdf

News / Actualitati

Call for papers

Seventh annual international conference on Baltic and Nordic Studies in Romania. Good governance in Romania and the Nordic and Baltic countries

Nicolae Iorga Institute of History of the Romanian Academy, Romania
November 24-25, 2016

Read more