ARSBN
The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies

 

 

site search by freefind advanced
 

Welcome to the Romanian Association for Baltic and Nordic Studies

Main Menu

Bun venit la ARSBN!

Volume 1, Issue 1 (2009)
Volume 2, Issue 1 (2010)
Volume 2, Issue 2 (2010)
Volume 3, Issue 1 (2011)
Volume 3, Issue 2 (2011)
Volume 4, Issue 1 (2012)
Volume 4, Issue 2 (2012)
Volume 5, Issue 1 (2013)
Volume 5, Issue 2 (2013)
Volume 6, Issue 1 (2014)
Volume 6, Issue 2 (2014)
Volume 7, Issue 1 (2015)
Volume 7, Issue 2 (2015)

 

 

 

 

 

K

NUT HAMSUN BETWEEN CULTURAL GERMANY AND POLITICAL GERMANY

 

 

Crina Leon

Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Email: crina_laurentiu@yahoo.no

 

Acknowledgements

This paper is based on the presentation made at the Fifth international conference on Baltic and Nordic Studies in Romania A piece of culture, a culture of peace, re-imaging European communities in the North Sea, Baltic Sea and Black Sea regions, hosted by Valahia University of Târgoviște and the Romanian Association for Baltic and Nordic Studies, August 17-19, 2014. Supported by EEA Grants, contract no 4/22.07.2014.

 

 

Abstract:

Knut Hamsun (1859-1952) is a Norwegian writer who managed to win a place in world literature by the side of the playwright Henrik Ibsen. Hamsun was a complex figure: he was the Nobel Prize laureate in Literature of 1920 but he was also charged with treason after World War II; he wrote stories drawn from Nordland (in Northern Norway), but he also supported National Socialism. That is why, we will make a distinction between culture and politics, between Hamsun as a literary writer and Hamsun as the author of a series of articles in favour of the Nazis. Beyond the controversial side of his life, which started in the 1930s, our aim is to analyze the role Germany played on the cultural side. Germany was the first country where Hamsun became a successful writer in the 1890s due to a wide readership and the support of the publisher Albert Langen, among others. In turn, Hamsun was an admirer of German culture and of the German nation that gained power in the 20th century.

 

Rezumat:

Knut Hamsun (1859-1952) este un scriitor norvegian care a reușit să-și câștige un loc în literatura universală alături de dramaturgul Henrik Ibsen. Hamsun a fost o figură complexă: el a fost laureatul Premiului Nobel pentru Literatură în 1920, dar a fost, de asemenea, acuzat de trădare după al doilea război mondial; a redat întâmplări desprinse din ținutul Nordland (în nordul Norvegiei), dar a sprijinit, de asemenea, național-socialismul. De aceea, vom face o distincție între cultură și politică, între Hamsun ca scriitor de literatură și Hamsun ca autor al unor articole în favoarea naziștilor. Dincolo de latura controversată a vieții sale, care a început în anii 1930, scopul nostru este de a analiza rolul jucat de Germania din punct de vedere cultural. Germania a fost prima țară în care Hamsun a devenit un scriitor de succes, în anii 1890, fapt ce s-a datorat printre altele unui public cititor larg și sprijinului acordat de  editorul Albert Langen. La rândul său, Hamsun a fost un admirator al culturii germane și al națiunii germane,  a cărei putere a crescut în secolul al XX-lea.

 

Keywords: Norwegian literature, Knut Hamsun, Germany, culture, politics, identity


06.Leon.pdf

News / Actualitati

Call for papers

Seventh annual international conference on Baltic and Nordic Studies in Romania. Good governance in Romania and the Nordic and Baltic countries

Nicolae Iorga Institute of History of the Romanian Academy, Romania
November 24-25, 2016

Read more