ARSBN
The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies

 

 

site search by freefind advanced
 

Welcome to the Romanian Association for Baltic and Nordic Studies

Main Menu

Bun venit la ARSBN!

Volume 1, Issue 1 (2009)
Volume 2, Issue 1 (2010)
Volume 2, Issue 2 (2010)
Volume 3, Issue 1 (2011)
Volume 3, Issue 2 (2011)
Volume 4, Issue 1 (2012)
Volume 4, Issue 2 (2012)
Volume 5, Issue 1 (2013)
Volume 5, Issue 2 (2013)
Volume 6, Issue 1 (2014)
Volume 6, Issue 2 (2014)
Volume 7, Issue 1 (2015)
Volume 7, Issue 2 (2015)

 

 

 

 

 

L

ITERARY AND CULTURAL EXCHANGE: TRANSLATION TRENDS IN THE NORDIC AND BALTIC COUNTRIES

 

 

Kathleen Easlick

University of Manchester, E-mail: kathleen.easlick@outlook.com

 

Acknowledgements

This paper is based on the presentation made at the Fifth international conference on Baltic and Nordic Studies in Romania A piece of culture, a culture of peace, re-imaging European communities in the North Sea, Baltic Sea and Black Sea regions, hosted by Valahia University of Târgoviște and the Romanian Association for Baltic and Nordic Studies, August 17-19, 2014. Supported by EEA Grants, contract no 4/22.07.2014.

 

Abstract:

Translation practices in countries where the national language makes up a small percentage of the total languages in the world reveal an interesting literary-cultural relation between the source and target language communities. Increasingly, English has become the world language of translation, often used as both the main source and target language. Within the Nordic and Baltic countries, we find a literary field that provides a fitting environment for translations between the national languages. This paper aims to investigate the translation practices occurring between Estonia and the Nordic and Baltic countries and its correlation to the sharing of cultural solidarity. Translation practices between Estonian and the other Baltic and Nordic languages will be the primary focus of this paper, with a secondary focus on the use of English as a major language of translation. This paper presents the translation trends from 2006-2008 based on the data collected from UNESCO’s Index Translationum. Overall, this paper aims to investigate what these translation trends reveal about the current socio-cultural relations between the source and target culture.

 

Rezumat:

Exercițiile de traducere din statele în care limba națională constituie un procent mic din totalitatea limbilor din lume relevă o relație cultural-literară interesantă între comunitățile lingvistice sursă și țintă. Engleza a devenit tot mai mult o limbă de traducere internațională, adesea utilizată atât ca limbă sursă principală, cât și ca limbă țintă. În cadrul statelor nordice și baltice găsim un areal literar care oferă un mediu propice pentru traduceri între limbile vernaculare. Acest articol își propune să cerceteze exercițiile de traducere care apar între Estonia și țările nordice și baltice și legăturile acesteia cu solidaritatea culturală. Acestea vor constitui punctul central al articolului, în timp ce în plan secundar se va afla utilizarea limbii engleze ca limbă principală de traducere. Se prezintă, de asemenea, direcțiile de traducere din anii 2006-2008, bazate pe datele colectate din Index Translationum al UNESCO. Per ansamblu, articolul își propune să cerceteze ceea ce dezvăluie aceste direcții de traducere cu privire la relațiile socio-culturale actuale între cultura sursă și cultura țintă.

 

Keywords: Nordic and Baltic countries, literary translation, cultural exchange, literary recognition, socio-cultural relations


09.Easlick.pdf

News / Actualitati

Call for papers

Seventh annual international conference on Baltic and Nordic Studies in Romania. Good governance in Romania and the Nordic and Baltic countries

Nicolae Iorga Institute of History of the Romanian Academy, Romania
November 24-25, 2016

Read more