ARSBN
The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies

 

 

site search by freefind advanced
 

Welcome to the Romanian Association for Baltic and Nordic Studies

Main Menu

Bun venit la ARSBN!

Volume 1, Issue 1 (2009)
Volume 2, Issue 1 (2010)
Volume 2, Issue 2 (2010)
Volume 3, Issue 1 (2011)
Volume 3, Issue 2 (2011)
Volume 4, Issue 1 (2012)
Volume 4, Issue 2 (2012)
Volume 5, Issue 1 (2013)
Volume 5, Issue 2 (2013)
Volume 6, Issue 1 (2014)
Volume 6, Issue 2 (2014)
Volume 7, Issue 1 (2015)
Volume 7, Issue 2 (2015)

 

 

 

 

 

M

AINTAINING LINGUISTIC DIVERSITY THROUGH MULTILINGUAL EDUCATION

 

Adél Furu

Babe?-Bolyai University, Cluj-Napoca, E-mail:furuadel@yahoo.com

 

Acknowledgements

This paper has been presented at the Fourth international conference on Baltic and Nordic Studies in Romania Empire-building and Region-building in the Baltic, North and Black sea areas hosted by the Romanian Association for Baltic and Nordic Studies and Ovidius University of Constanta, May 24-26, 2013. Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway (Finantat prin fonduri donate de Islanda, Liechtenstein si Norvegia)

 

Abstract:

This paper focuses on the educational system of two states with different cultural backgrounds. On the one hand, this paper examines the current situation of Sami teaching in Finland and on the other hand, it describes the development of Kurdish education in Turkey. Through this paper I point out how education in minority languages can contribute to the maintenance of linguistic diversity in the above mentioned multilingual societies. In the multilingual Sápmi area the existing linguistic relationships are constantly changing, while the concept of linguistic diversity is redefined. In the last half decade, Turkey began taking into account the reality of multilingualism of the linguistically heterogeneous state. Today there are several possibilities to study the Kurdish language as a mother tongue.

 

Rezumat:
Această lucrare se concentrează asupra sistemului de învățământ din două state cu diferite medii culturale. Pe de o parte, această lucrare analizează situația actuală a predării limbii sami în Finlanda și pe de altă parte, ea descrie dezvoltarea învățământului în limba kurdă din Turcia. Prin această lucrare subliniez cum educația în limbile minorităților poate contribui la menținerea diversității lingvistice în societățile multilingve menționate mai sus. În regiunea multilingvă Sápmi relațiile lingvistice existente sunt în continuă schimbare, în timp ce conceptul diversității lingvistice este redefinit.
În ultima jumătate de deceniu, Turcia a început să țină cont de realitatea de multilingvism al statului lingvistic eterogen. Astăzi există mai multe posibilități de a studia limba kurdă ca limbă maternă.

 

Keywords: Finland, Turkey, Sami, Kurd, minority languages in education, linguistic diversity


07. Furu.pdf

News / Actualitati

Call for papers

Seventh annual international conference on Baltic and Nordic Studies in Romania. Good governance in Romania and the Nordic and Baltic countries

Nicolae Iorga Institute of History of the Romanian Academy, Romania
November 24-25, 2016

Read more