ARSBN
The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies

 

 

site search by freefind advanced
 

Welcome to the Romanian Association for Baltic and Nordic Studies

Main Menu

Bun venit la ARSBN!

Volume 1, Issue 1 (2009)
Volume 2, Issue 1 (2010)
Volume 2, Issue 2 (2010)
Volume 3, Issue 1 (2011)
Volume 3, Issue 2 (2011)
Volume 4, Issue 1 (2012)
Volume 4, Issue 2 (2012)
Volume 5, Issue 1 (2013)
Volume 5, Issue 2 (2013)
Volume 6, Issue 1 (2014)
Volume 6, Issue 2 (2014)
Volume 7, Issue 1 (2015)
Volume 7, Issue 2 (2015)

 

 

 

 

 

T

HE RECEPTION OF KNUT HAMSUN IN ROMANIA IN THE PERIOD 1919-1926

 

 

Diana Lăţug

 

Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, E-mail: dianalatug@gmail.com

 

Acknowledgements

This paper has been presented at the Fourth international conference on Baltic and Nordic Studies in Romania Empire-building and Region-building in the Baltic, North and Black sea areas hosted by the Romanian Association for Baltic and Nordic Studies and Ovidius University of Constanta, May 24-26, 2013.

 

Abstract:

The present paper presents the Norwegian author Knut Hamsun as he has been perceived in the Romanian literary and cultural frame between 1919-1926. Such a work intends to do research upon relevant articles written in this period. His positioning as a well-established predecessor within the modernist European literary framing is empowered by biographical information to be found in abundance in a wide range of literary specialized magazines. Among them, „Adevărul Literar şi Artistic”, Sburătorul Literar”, Viaţa Literară”, or Viaţa Românescă”. The work is structured on a chronological overview of his reception in the Romanian culture from the interwar period. The novels whose reviews were shortly mentioned are “Pan”, “Victoria” and ‘Hunger”. The translators are also to be mentioned, given the fact that they are outstanding figures for the Romanian culture. The biographical details concern his winning of the Nobel Prize in 1920, and how this was perceived by the Romanian literary critics. More precisely, if there is any shift in the perception of the author before and after the Nobel award.

 

Rezumat:

Lucrarea de fa?ă îl prezintă pe autorul norvegian Knut Hamsun aşa cum a fost perceput în contextul literar ?i cultural românesc al anilor 1919-1926. Inten?ionăm cercetări ale articolelor relevante scrise în această perioadă. Pozi?ionarea sa ca un predecesor al  modernismului european este împuternicită de informa?ii biografice apărute într-o gamă largă de reviste literare de specialitate. Printre ele, Adevărul literar ?i artistic”, Sburătorul literar”, „Via?a literară” sau Via?a Românească”. Lucrarea este structurată pe o prezentare cronologică a receptării sale în cultura românească din perioada interbelică. Romanele la ale căror recenzii se face referire sunt Pan”, „Victoria” ?i Foamea”. Traducătorii trebuie de asemenea men?ionaţi, dat fiind faptul că sunt figuri de marcă pentru cultura românească. Detaliile biografice au de a face cu câştigarea Premiului Nobel în 1920 ?i cu modul în care acest lucru a fost perceput de către criticii literari români. Mai exact, dacă se produce vreo schimbare în percep?ia autorului înainte ?i după Premiul Nobel.

 

Keywords: Nobel Prize winner, interwar period, biography, review, translations, Romanian culture, periodical


11.Latug.pdf

News / Actualitati

Call for papers

Seventh annual international conference on Baltic and Nordic Studies in Romania. Good governance in Romania and the Nordic and Baltic countries

Nicolae Iorga Institute of History of the Romanian Academy, Romania
November 24-25, 2016

Read more